Zabiegi Reiki

clipboard02

Reiki – Uniwersalna Energia Czystej Miłości, która otacza i wypełnia wszystkie organizmy żywe. Harmonizuje nasze życie zawsze i wszędzie, a Jej niedobór prowadzi do różnych blokad w ciele, umyśle, sercu, w całym życiu.

Reiki – to słowo złożone w dwóch członów:
Rei – oznacza Uniwersalny aspekt Energii, Nieograniczony, Wszechwypełniający, oznacza również Ducha, Umysł, Zasadę, Esencję.
Ki – to siła życiowa, wypełniająca każdy żywy organizm.

Reiki to japońska nazwa sztuki uzdrawiania duchowego metodą doktora Mikao Usui, który ponad sto lat temu na nowo Ją odkrył w starożytnych buddyjskich księgach i wprowadził w życie. Ta prastara forma uzdrawiania duchowego i pracy nad sobą istnieje już od około 3 tysięcy lat, wywodzi się z tradycji tybetańskiej. Nie jest jednak żadną religią i posługiwać się tą metodą mogą wszyscy ludzie, niezależnie od wyznania i kultury. Po odpowiednim przeszkoleniu – jest jedną z najbardziej bezpiecznych, a zarazem naturalnych i efektywnych metod uzdrawiania, nie powoduje negatywnych „skutków ubocznych”

Uzdrowiciel Reiki nie przekazuje swojej energii podczas zabiegu, a jest „kanałem” do Jej przekazu. Uzdrowiciel Reiki podczas zabiegu otwiera się na Źródło Energii Miłości, która przepływa poprzez jego ręce do uzdrawianego, tak więc główną metodą tutaj jest dotyk, lekki, subtelny, pełen Najczystszej Mocy, Miłości i Światła.

Podczas tych zabiegów – uzdrawiany jest wypełniany najwyższymi, najczystszymi wibracjami, które porządkują i harmonizują wszystko to, co powinno zostać „naprawione”. Zmienia się wówczas wiele na lepsze w życiu takiej istoty. Następuje zdrowienie w obszarach życia tego potrzebujących, a proces ulega znacznemu przyspieszeniu i pogłębieniu podczas inicjacji Reiki, które są prastarymi rytuałami podłączenia do Źródła.

Zapraszam na zabiegi uzdrawiania Energią REIKI, która pobudzi i utrwali naturalne procesy samonaprawcze organizmu. Zapraszam na inicjacje wszystkich stopni REIKI.

Zasługujesz, by żyć w szczęściu, zdrowiu, dobrobycie i harmonii. Zmiana na lepsze jest bezpieczna i możliwa tu i teraz. Pozwól sobie otworzyć się na Błogość i pomoc Siły Najwyższej, jaką jest Czysta Miłość.

Szkolenia Reiki

Szkolenie I stopnia - terminy:
- 14-15 stycznia 2017 r.
Więcej informacji